• Kartforretninger

 • Digitale terrengmodeller

 • Masseberegninger

 • Ledningskartlegging

 • Bygg- og anleggsmålinger

 

Tjenester vi utfører
 • Kommunaltekniske målinger

 • Husplasseringer

 • Grensepåvisninger

 • GPS-målinger

 • Rettsutgreiing

 

TJENESTER
Ta kontakt, og se hvordan vi kan hjelpe deg
 • Kommuner

 • Entreprenører

 • Arkitekter

 • Prosjekteringsfirmaer

 • Byggmestere

 • Anleggsgartnere

 • Private husbyggere

 

Oppdragsgivere
Hva kan vi hjelpe deg med?

Vest Oppmåling AS

Vi jobber med innmåling av terrengdetaljer, innmåling av vann og avløp,
utstikking og kontrollmåling av bygg, kartforretninger etter matrikkelloven og grensepåvisninger.
I tillegg lager vi kart og terrengmodeller, og prosjekterer veier og situasjonsplaner.

Om oss

Helge Clausen
helge@vestoppmaaling.no
905 12 583

Kontakt oss

Lonevåg Sentrum, 5282 Lonevåg
Postboks 84, 5293 Lonevåg

tlf: 56 39 40 00
helge@vestoppmaaling.no

 
 
 

Vest Oppmåling AS